PoM Ljudproduktion...

...gör 100:e radiprogrammet Andliga sånger åt Sveriges Radio P1.

Tack Katarina för gott samarbete! Nu siktar vi på 200:e programmet!

Läs mer om programmet på Andliga sångers hemsida.