PoM Ljudproduktion...

ljudlägger film åt Bilda.

Filmen ingår i ett metodmaterial för ungdomar, ungdomsledare och vuxna som handlar om att växa upp.

PoM Ljudproduktion har medverkat under filminspelning och har även ljudlagt filmen.

Filmens grundide är en teaterföreställning på samma ämne som spelades under 2007 där PoM Ljudproduktion hjälpte till med ljudläggning