Pom Piano är en pianosampling med ett mycket vackert ljud. Instrumentet är en Hornung & Møller flygel tillverkad 1927 i Danmark.

Samplingen består av 58 inspelade toner i "pedal upp" läge, de flesta samplade med 4 velocitylägen. De lägsta och högsta tonerna använder 3 velocitylägen. Totalt ger detta 213 inspelade samplingar som tar upp 918 MB diskutrymme. Samplingslängden på varje ton varierar mellan 10 till 30 sekunder. De högsta tonerna har kortast samplingstid då de klingar ut snabbast. Inga loopar används utan alla toner klingar ut naturligt.

För att hålla samplingsstorleken på en rimlig nivå är samplingarna levererade i 16 bitars upplösning med samplingsfrekvens 44,1kHz. Ett fullstort klaviatur med 88 tangenter är uppmappat i samplerprogramvaran och det finns 5 olika instrument att välja på.

PoM Piano
Det normala PoM Pianot

PoM Piano Soft
En mjukare variant vi skapat genom att ändra velocitylägena för samplingarna, vilket medför att man oftare spelar på de mjukare samplingarna.

PoM Piano Hard
En hårdare variant vi skapat genom att ändra velocitylägena för samplingarna, vilket medför att man oftare spelar på de hårdare samlingarna.

PoM Piano Small Soft
En snålvariant som inte tar så myckte minne. Här finns endast 2 velocitylägen per ton. I detta instrument har vi valt de mjukare samplingarna.

PoM Piano Small Hard
En snålvariant som inte tar så myckte minne. Här finns endast 2 velocitylägen per ton. I detta instrument har vi valt de hårdare samplingarna.

Mer information om exakt hur alla samplingar är uppmappade finns att ladda ner i en pdf-fil här.